Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

2001

ARTYKUŁY

Grażyna Bartkowiak, Dynamika rozwoju poziomu wiedzy kadry kierowniczej o zarządzaniu zasobami ludzkimi (1-2)
Joanna Cewińska, Eliminacja stereotypów w procesie zwiększenia udziału kobiet w zarządzaniu (3-4)
Karol Chojnacki, Płock na przełomie wieków i tysiącleci (raport o stanie miasta w 2000 r.) (1-2)
Werner Fricke, Wprowadzenie do historii i stanu obecnego, państwowego programu humanizacji życia zawodowego w Niemczech w latach 1974 – 2000 (5-6)
Zdzisława Janowska, Eliminowanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce wobec wymogów Unii Europejskiej (3-4)
Stanisław Kałużny, Etyka profesjonalna środowisk kontrolerskich (1-2)
Zbigniew Paweł Kruszewski, Znaczenie kadry w rozwoju uczelni niepaństwowych (1-2)
Peter Lemke-Goliasch, Stefan Keller, Humanizacja życia pracy jako przemysłowo – socjologiczna perspektywa. Główne aspekty programu (5-6)
Ewa Malinowska, Społeczny status kobiet w Polsce lat dziewięćdziesiątych (3-4)
Tom Martin, Produkcja 2000 – próby wspólnego ulepszania technologii. Organizacja i kwalifikacje (1-2)
Anna Matuchniak-Krasuska, Kobiety na rynku pracy: fakty i mity (3-4)
Paul Oehlke, Rozwój programów polityki pracy w Republice Federalnej Niemiec w latach 1974 – 2000 (5-6)
Irena Reszke, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i jej uwarunkowania (3-4)
Anna Schulz, Ocena i samoocena kadry kierowniczej (1-2)
Danuta Walczak-Duraj, Ewolucja postaw społecznych wobec wartości pracy w Polsce (1-2)
Andreas Wittel, Praca zespołowa a habitus pracy (5-6)
 

RECENZJE

Kazimierz Doktór – Bogusz Mikuła, Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku (5-6)
Danuta Walczak-Duraj – Janusz Sztumski, Socjologia pracy (1-2)
 

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH

Karlheinz Blessing, Nowa ekonomia wymaga różnorodności i otwartości (5-6)
Timothy D. Dwyer, Trendy w wynagradzaniu globalnym (3-4)
Knut Emmerich, Cena powszechniejszego zatrudnienia (1-2)
Sue Fernie, David Metcalf, Nie to jest istotne co płacisz, ale sposób w jaki za to płacisz i to co daje wyniki: płaca dżokejów i osiągnięcia (3-4)
Thomas J. Hackett, Donald G. Mc Dermott,
Strategie integrujące kompensacje: holistyczne podejście do modelu kompensacji (3-4)
Alexander Heider, Ogromne obciążenia w miejscu pracy (5-6)
Ingrid Hofmann, Czasowa praca – niemal oczywista (5-6)
Jürgen Howaldt, Ralf Kopp, Dalsze kształcenie w zakładzie: nowe formy kwalifikowania odpowiadające potrzebom (3-4)
Annette Jeansen, Nie czas się liczy lecz wynik (5-6)
Hugo M. Kehr, Petra Bles, Znaczenie motywacji kierowniczej. Wyniki opinii uzyskanych od menadżerów (3-4)
Stephen Nord, Sektorowa produktywność a dystrybucja wynagrodzeń (3-4)
Thomas  Peuntner, Podstawy kierowania przez cele (3-4)
Bernd P. Pietschmann, Silke Huppertz, Vanessa Ruhtz, Co czyni zasady kierowania skutecznymi? (3-4)
Roger Plachy, Sandra Plachy, Wynagradzanie pracowników, którzy naprawdę się wyróżniają (1-2)
Markus Saga, Czasowa praca stymulatorem zwiększania zatrudnienia (5-6)
Jean Sagalio, Społeczne podstawy hierarchii płacowych we Francji (1-2)
Yoko Sano, Motohiro Morishima, Atsushi Seike, Pogranicza japońskich praktyk zarządzania zasobami ludzkimi (3-4)
Wilmar Schaufeli, Dirk Enzmann, „Wypalanie“ – towarzysz do poznania i obcowania w praktyce - analiza krytyczna (1-2)
Horst Schmitthenner, Rosnące obciążenia psychiczne w życiu zawodowym (5-6)
Martina Schulz, Miriam Kannen, Zasada senioratu w Japonii. Aktualne spojrzenie na teorię i doświadczenie (1-2)
Joachim Schwalbach, Zależność kompensacji od osiągnięć w porównaniu międzynarodowym (1-2)
Wolfgang Sold, Heinz Uepping, Strategiczne sterowanie przedsiębiorstwem za pomocą uzgadnianych celów i zmiennego wynagrodzenia (3-4)
Norbert Thom, Brigit Giesen, Vera Friedli, Andreas Arnold, Aktualne trendy w programach szkolenia absolwentów studiów ekonomicznych (1-2)
 

KRONIKA. INFORMACJE

25 lat Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy – Zdzisław Sirojć (1-2)
Biuro Karier Zawodowych – Aldona Długokięcka-Kałuża (5-6)
O zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa – Jan Duraj i Maciej Syska (5-6)
 

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia humanizacji pracy – Alina Kulesza i Ewa Wyglądała (1-2)
Kobieta w życiu zawodowym – Ewa Wyglądała (3-4)
Bibliografia humanizacji pracy – Ewa Wyglądała (5-6)
Bibliografia z zakresu humanizacji pracy w Niemczech (literatura z lat 1999-2001 w wyborze) – Ewa Wyglądała (5-6)
 

INNE PUBLIKACJE

Wiesław Jędrzycki (1929 - 2000) – Zdzisław Król (1-2)
Humanizator - Wiesław Jędrzycki – Marian Uraz (1-2)
Życiorys naukowy dr. Wiesława Jędrzyckiego – Kazimierz Doktór (1-2)
Od Redakcji – Danuta Walczak-Duraj (1-2)
Spis treści czasopisma za lipiec – grudzień 1999 r. i rok 2000 – Zdzisław Sirojć (1-2)

 

                                                                     Opracowała Katarzyna Wołyniak