Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

2007

ARTYKUŁY

Danuta Walczak-Duraj Program „Ekonomia w szkole” w ocenie nauczycieli
Dariusz Koperczak System edukacji a potrzeby rynku pracy
Dorota Inglik-Dziąg Następstwa globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla przemian gospodarczych i rynku pracy
Katarzyna Brzychcy Bezrobotny – uczestnik rynku pracy
Wojciech Osowski O pojmowaniu restrukturyzacji zatrudnienia
Lidia Zbiegień-Maciąg, Dagmara Lewicka, Agnieszka Orlińska-Gondor Nowe tendencje w zakresie realizacji funkcji personalnej – analiza na podstawie badań empirycznych
Bogusław Wiernek, Ewa Beck Mobilność pracowników
Marzena Syper Kariera zawodowa w ujęciu psychologii life-span
Renata Czechowska Wpływ kadry kierowniczej na rozwój organizacji i jej pracowników
Kinga Hoffmann Zadowolenie z pracy – aspekty psycho-społeczne
Agnieszka Izabela Baruk Realizacja założeń marketingu wewnętrznego w opiniach pracowników małych i średnich firm
Monika Żak Postawy lekarzy wobec stosowania zasad etyki lekarskiej
Rafał Muster Wykorzystanie metodologii wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżkowych w działalności publicznych służb zatrudnienia
Anna Balcerek Komunikacja wewnętrzna podczas zmian
Agnieszka Izabela Baruk Komunikacja i satysfakcja jako czynniki motywujące pracowników
Tadeusz Jasiński Możliwość wystąpienia zespołu stresu pourazowego u pilotów wojskowych po katapultowaniu
Marian Mroziewski Organizowanie i integrowanie, jako podstawowe funkcje działań kierowniczych w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego
Andrzej Buszko Wpływ nowej ekonomii na struktury organizacyjne przedsiębiorstw
Barbara Ober-Domagalska Nauczanie „Etyki w biznesie” w ramach programu „Ekonomia w szkole” – ewaluacja wstępna
Jerzy Baruk Wspomaganie wybranych form zarządzania zasobami ludzkimi
Rafał Muster Wymagania pracodawców od kandydatów do pracy w świetle badań empirycznych. Szanse absolwentów na rynku pracy

RECENZJE

Richard Conniff Korporacyjne zwierzę – rec. Bartosz Abramowicz
Barbara Killinger Pracoholicy. Szkoła przetrwania – rec. Danuta Walczak-Duraj
Janusz Sztumski (red.), Pokolenie wygranych? – rec. Katarzyna Wołyniak

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Avilova A.V. Reforma systemu kształcenia i przygotowania kadr we Włoszech
Avraamova E.M., Verpachovska J.B. Pracodawcy i absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy: wzajemne oczekiwania
Boom A. Inwestowanie firm w szkolenie ogólne a rynek pracy wykwalifikowanych kadr
Decreuse B., Granier P. Edukacja, mobilność a siła rynkowa pracodawcy: analiza teoretyczna poszukiwania zatrudnienia
Di Pietro G., Cutillo A. Wpływ uniwersyteckiego wykształcenia na włoski rynek pracy
Dyke A. [et al.] Wpływ funkcjonowania programów aktywizacji zawodowej na sytuację na rynku pracy
Gaio Alves M. Wejście w świat pracy absolwentów wyższych uczelni: perspektywa edukacyjna
Jenkins A. Kobiety, zdobywanie kwalifikacji i podejmowanie zatrudnienia
Murav’eva A.A. Kształcenie dla rynku pracy w Hiszpanii
Murray Å., Skarlind A. Czy szkolenie zawodowe ma znaczenie dla sytuacji młodych osób dorosłych na rynku pracy?
Ochsen C. Przyszłość pracy i praca przyszłości w Niemczech
Spitz-Oener A. Zmiany technologiczne, zakresy obowiązków a wzrastające wymogi edukacyjne: patrząc na strukturę płac z zewnątrz
Doherty L., Manfredi S. Awans kobiet na stanowiska starszych zarządzających na uniwersytetach w Anglii
Duignan R., Iaquinto A. Kobiety menedżerowie w Japonii: wskaźniki postępu w karierze
Engelbrech G. Niższe płace kobiet – analiza startu zawodowego i pierwszych lat pracy zawodowej
Huse M., Solberg A.G. Dynamika awansu kobiet do rad dyrektorskich
Jamali D., Sidani Y., Safieddine A. Ograniczenia, z którymi stykają się pracujące kobiety w Libanie: wewnętrzny punkt widzenia
Loderstedt K. Niemieckie kobiety w zarządzaniu
Nagy B. Kobiety w zarządzie na Węgrzech: postrzeganie i rozumienie
Rees Ch.J., Miazhevich G. Kształtowanie się tożsamości kobiet menadżerów w postsowieckiej Białorusi
Vazquez-Cupeiro S., Elston M.A. Płeć a ścieżki karier akademickich w Hiszpanii
Walther K., Lukoschat H. Między posiedzeniem a placem zabaw
Weyer B. Czy wieloźródłowe instrumenty wsparcia wpływają na stwarzanie niewidzialnych barier dla kobiet przywódców?
Croucher R., Gooderham P., Parry E. Oddziaływania na bezpośrednią komunikację w firmach brytyjskich i duńskich: kraj, „strategia zarządzania zasobami ludzkimi”, czy rozwój związków zawodowych?
Halliden B., Monks K. Zarządzanie wg systemu włączania pracownika w kierowanie firmą w centrach obsługi telefonicznej
Hansen J.R. Korzystanie z różnorodności może przynosić owoce
Ray J.-E. Prawo pracy i prawo związkowe a techniki informacji i komunikacji
Vakola M., Nikolau I. Postawy wobec zmiany organizacyjnej: jaka jest rola stresu i obowiązków pracowników
Villa D., Stahlmann W. Podtrzymywać osobisty kontakt

KOMUNIKATY

New Age a niektóre założenia etyki biznesu – Jolanta Kopka
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach – Rafał Muster

BIBLIOGRAFIA

Edukacja a rynek pracy – opracowała Alina Kulesza
Kariera zawodowa – opracowała Ewa Wyglądała
Komunikacja w miejscu pracy – opracowała Alina Kulesza

INNE PUBLIKACJE

 

Opracowała Katarzyna Wołyniak