Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

2003

ARTYKUŁY

Margarita Akulicz, Ekonomiczno-psychologiczne mechanizmy działalności menadżerów (1-2)
Sławomir Banaszak, Współpraca a konflikt w organizacji (3)
Waldemar Bańka, Przewodzić innym (4-5)
Krzysztof Bierwiaczonek, Robert Geisler, Justyna Łuksza, Małgorzata Tyrybon, Górnicy kopalni o sobie i swojej pracy (1-2)
Anna Bujwicka, Normatywne modele roli policjanta prewencji (1-2)
Małgorzata Durska, Męskość jako cecha kulturowa amerykańskiego biznesu: role męskie, role kobiece (1-2)
Małgorzata Durska, Wizerunek amerykańskiego biznesmena, czyli self-made man po retuszu
(3)
Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański, Wiedza i ludzie. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie zasobami ludzkimi (4-5)
Dorota Inglik-Dziąg, Charakterystyka ról i wartości zawodowych propagowanych w przekazach reklamowych – oddziaływanie reklam tv na wzorce życia zawodowego (3)
Tadeusz Jasiński, Hanna Ewa Mróz, Poczucie jakości życia u nauczycieli szkół ponadpodstawowych w aspekcie zadowolenia z pracy zawodowej (1-2)
Tadeusz Jasiński, Katarzyna Koluch, Poczucie kompetencji u nauczycieli wychowania fizycznego na tle grupy porównawczej (6)
Barbara Lenik, Istota motywacji w procesie zarządzania personelem (6)
Maria Miczyńska-Kowalska, Humanizacja czy dehumanizacja pracy na progu XXI wieku? (4-5)
Radomir Miński, Postawy prywatnych właścicieli firm wobec działalności marketingowej na przykładzie branży meblarskiej (3)
Elżbieta Miodek, Mobbing a humanizacja pracy (4-5)
Rafał Muster, Skuteczne kierowanie wysokokwalifikowaną kadrą – siatka stylów kierowania R.R. Blake’a i J.S. Mouton w teorii i praktyce (6)
Hanna Napierała, Społeczna percepcja zjawiska przestępczości „białych kołnierzyków” (3)
Józef Penc, Warunki sprawnego działania (3)
Kornelia Polek, Rozmiary i struktura wypadków na Śląsku opolskim w okresie transformacji gospodarczej (6)
Stanisława Stachnik-Czajkowska, Nowoczesne zarządzanie kadrami – czynnikiem sukcesu w organizacji (4-5)
Bogdan Stefanowicz, Kultura w warunkach rozwijających się technologii informacyjnych (1-2)
Honorata Stolarzewicz, Regulatory zachowania człowieka w organizacji (1-2)
Tomasz Wiliński, Humanizacja komputera – perspektywa instytucjonalna (6)
 

RECENZJE

Maria Gruchot – Oleg Aleksandrowicz Zajcew, Gosudarstwiennaja zaszcita uciastnikow ugołownogo procesa (1-2)
Stanisława Guca – Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy (4-5)
Łucja Kapralska – Eseje socjologiczne, pod redakcją Władysława Jachera (4-5)
Marzena Mamak-ZdaneckaNowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, pod redakcją naukową Janiny Stankiewicz (1-2)
Wanda Takuska-Mróz – Ryszard Tadeusiewicz, Społeczność Internetu (1-2)
D. Walczak-Duraj – Mariusz Kolczyński, Janusz Sztumski, Zarys socjologii organizacji, (6)
Agnieszka WiśniewskaSamorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. naukowa Stanisław Wykrętowicz (3)
Katarzyna Wołyniak – Sławomira Kamińska-Berezowska, Socjolog w zakładzie pracy – nowe wyzwania i perspektywy (4-5)
Tadeusz Wyszomirski – Stanisław Kałużny, Leksykon kontroli (3)
 

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

S. Adler, Akcje klasy pracującej a alternatywne rozwiązywanie sporów (3)
R. Anderson-Connolly, Transformacja w miejscu pracy a zdrowie pracownika (6)
Y. Aoyama, M. Castells, Empiryczna ocena społeczeństwa informatycznego: struktura zatrudnienia w krajach G7 w latach 1920-2000 (1-2)
P. Bacon, P. Blyton, Umiarkowana orientacja czy walka: jakie konsekwencje dla ruchu związkowego w miejscu pracy, dla relacji związek zawodowy – pracodawca, jakie korzyści dla pracowników? (3)
S. Baines, Nowe technologie i stare metody pracy w domu – samozatrudnienie telepracowników (1-2)
M. Beckmann, Sponsorowane przez zakład pracy kształcenie zawodowe w Niemczech (1-2)
M. Bruyère, O. Chagny, Międzynarodowe porównania zasobów pracy: dążenie do opracowania jednolitego wskaźnika (1-2)
M. Cordano, R.F. Scherer, C.L. Owen, Kobiety w kadrze kierowniczej: różnice w kulturze zachowań (1-2)
T. Cox, A. Griffiths, E.Rial-Gonzales, Badania nad stresem związanym z pracą (6)
O. Crosby, Staż: nauka zawodu, świadectwa prawa wykonywania zawodu i wynagrodzenie w kieszeni (1-2)
P. Dewe, M. O’Driscoll, Interwencje personelu zarządzającego w przypadku sytuacji stresowych w pracy: co właściwie mogą zrobić menedżerowie? (6)
M. Di Natale, S. Boraas, Doświadczenia rynku pracy kobiet „Generacji X” (1-2)
S. Einarsen, Terror psychiczny i uzależnianie emocjonalne w miejscu pracy: międzynarodowe perspektywy w badaniach i praktyce (4-5)
N. Elvander, Nowy szwedzki system rokowań zbiorowych i rozwiązywania konfliktów: perspektywa porównawcza (3)
European Industrial Relations Review, Terror psychiczny w miejscu pracy (4-5)
E.J. Grant-Vallone, S.I. Donaldson, Wpływ konfliktu pomiędzy rodziną a pracą na ogólne samopoczucie pracownika (6)
U. Hotoop, Telepraca w Wielkiej Brytanii (1-2)
T.M. Isačenko, Podstawowe zasady kształtowania europejskiej strategii zatrudnienia (1-2)
Labour Research, Europa musi zająć się problemem stresu (6)
N.L. Ljutov, Strajki i inne przemysłowe akcje pracowników (3)
Pracodawcy władają prawem antystrajkowym (3)
N.E. Nelson, W.J. Gershenfeld, Wyznaczanie mediatorów przez stanowe i lokalne agencje przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych w USA (3)
R. Oesterreich, Koncepcja stresu i wysiłku w porównaniu z psychologicznymi koncepcjami pracy (6)
A. Pousette, J.J. Hanse, Charakter pracy jako wyznacznik problemów zdrowotnych i absencji chorobowej dla różnych typów zawodów (6)
P.Ø. Saksvik, Działania interwencyjne redukujące stres w miejscu pracy i poprawiające zdrowotną kondycję pracowników (6)
B. Searle, J.E.H. Bright, S.Bochner, Pomoc ludziom: rola wsparcia społecznego w modelu obciążenia zawodowego (6)
M. Simic, S. Sethi, Praca na wielu etatach (1-2)
V.J. Sutherland, C.L. Cooper, Strategia zarządzania stresem (6)
V. Swanson, K. Power, Pracownicze percepcje organizacyjnej restrukturyzacji: rola wsparcia społecznego (6)
T.W. Taris, R. Kalimo, W.B. Schaufeli, Nierówności w pracy: pomiar i związek ze zdrowiem pracownika (6)
D.-G. Tremblay, Równoważenie pracy i rodziny w telepracy? Zagadnienia organizacyjne i wyzwania dla kobiet i menedżerów (1-2)
M. van Veldhoven, Specyficzne zależności między psychospołecznymi warunkami pracy a stresem w miejscu pracy: trzypoziomowe podejście analityczne (6)
M. Wolmerath, Współdecydowanie rady zakładowej i rady personalnej w przypadkach psychospołecznych obciążeń w miejscu pracy (4-5)
Zatrudnienie według zawodów (1-2)
B. Zuschlag, Mobbing – szykanowanie w miejscu pracy: skuteczne przeciwdziałanie procederowi (4-5)
 

KRONIKA. INFORMACJE

50 lat przygody Profesora Kazimierza Doktora z socjologią – Zdzisław Sirojć (1-2)
35 lat w służbie idei humanizacji pracy – Zdzisław Sirojć (1-2)
Konferencja naukowa Czy zmierzch pracy? – Zdzisław Sirojć (1-2)
 

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia prac Małgorzaty Kłossowskiej – Ewa Wyglądała (1-2)
Konflikty w organizacji – Alina Kulesza (3)
Mobbing w sytuacji pracy – Ewa Wyglądała (4-5)
Wypalenie zawodowe – Alina Kulesza (6)
 

INNE PUBLIKACJE

Małgorzata Kłossowska (1941-2002)Jolanta Gawron, Zdzisław Sirojć (1-2)
Spis treści czasopisma „Humanizacja Pracy” za rok 2003 – Katarzyna Wołyniak
 

Opracowała Katarzyna Wołyniak