Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

1/2012

ARTYKUŁY

Anna Otowicz, Augustyn Wajda Humanistyczne wartości pracy w perspektywie historyczno-globalne

Agnieszka I. Baruk Rola działów personalnych w przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2006-2010

Elżbieta Kolasińska Adaptacja pracowników w organizacji

Kazimierz Nagody- Mrozowicz Kształtowanie zachowań organizacyjnych w świetle opinii uczniów na temat poziomu orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce

Marian Mroziewski Porozumienia kontraktowe przedsiębiorstw. Wpływ kapitału społecznego na typy porozumień między podmiotami gospodarczymi. Część I

Dorota Majka-Rostek Orientacja seksualna w miejscu pracy

Ewa Wojtowicz Znaczenie miękkich kompetencji na współczesnym rynku pracy

Agnieszka Szweda, Marzena Chantsoulis, Magdalena Kübler, Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna, Jarosław Sakowski Bariery w komunikacji interpersonalnej w relacji przełożony-podwładny. Na przykładzie oddziału klinicznego

Irena Wolska-Zogata Profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego?

RECENZJE

Zdzisława Janowska (red.) Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 511 – recenzent Łukasz Kutyło

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
(opracowała Anna Radwańska)

Radwańska A. Zachowania organizacyjne

De Cuyper N., De Witte H. Paradoks zarządzania: samodzielna ocena poziomu zdolności do zatrudnienia a zaangażowanie i efektywność organizacyjna

Hashim J. Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi dotyczące zaangażowania organizacyjnego: islamska perspektywa

Kaya N., Koc E., Topcu D. Analiza wyjaśniająca wpływ systemów zarządzania zasobami ludzkimi i klimatu organizacyjnego na satysfakcję zawodową w bankach w Turcji

Van De Voorde K., Van Veldhoven M., Paauwe J. Porządek czasowy w relacjach pomiędzy klimatem organizacyjnym i efektywnością: wielokierunkowe studium na poziomie oddziałów firm

Zhang Y., Begley T. M.: Postrzeganie klimatu organizacyjnego, transfer wiedzy i innowacji w firmach badawczo-rozwojowych działających w Chinach

BIBLIOGRAFIA

Zachowania w organizacji - opracowała Ewa Wyglądała

2012

Archiwum 2012