Spis Treści Czasopisma - "Humanizacja Pracy"

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019Archiwum 2020

Kontakt

2002

ARTYKUŁY

Waldemar Bańka, Praca a profil zawodowy (1-2)
Bezpieczeństwo pracy w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (5-6)
Charakterystyka zagrożeń zawodowych (5-6)
Tomasz Duraj, Konkurs na stanowiska kierownicze – wybrane problemy prawne (4)
Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w promowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w polskich przedsiębiorstwach (5-6)
Stefania Dzięcielska-Machnikowska, Dehumanizacja pracy (4)
Tadeusz Jasiński, Psychofizjologiczny komponent systemu bezpieczeństwa pracy i niezawodności pilota wojskowego (3)
Stanisław Kałużny, Humanistyczne aspekty sprawności i skuteczności działania kontrolnego (3)
Jerzy Krzyszkowski, Pracownicy socjalni województwa łódzkiego o sobie i swojej pracy (3)
Państwowa Inspekcja Pracy – organ kontroli i nadzoru (5-6)
Józef Penc, Sterowanie procesami zmian w organizacji (3)
Promocja ochrony pracy (5-6)
Przestrzeganie przepisów prawa pracy w supermarketach w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (5-6)
Jan Puchalski, Polityka personalna w administracji państwowej (1-2)
Skargi pracownicze i porady prawne udzielane przez Państwową Inspekcję Pracy (5-6)
Anna Sowińska, Strajk jako reakcja na stres w sytuacji pracy – psychologiczna analiza problemu (4)
Stan bezpieczeństwa pracy w budownictwie w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (5-6)
Edward Szczepanik, Wybrane komponenty kapitału ludzkiego i ich oddziaływanie na zarządzanie przedsiębiorstwem (4)
Zygmunt Szparkowski, Tendencje w kształtowaniu architektury obiektów biurowych na tle humanizacji pracy (1-2)
Janusz Sztumski, Humanizacja pracy a zagrożenia związane z jej wykonywaniem (1-2)
Anna Walczyna, Orientacje sprawnościowe: nowa zmienna w badaniu karier zawodowych (4)
Katarzyna Wojtaszczyk, Rola szkoleń pracowniczych w przedsiębiorstwie (3)
Jarosław Załęcki, Jakość kształcenia uniwersyteckiego wobec potrzeb rynku pracy w opinii absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego (4)
 

KOMUNIKATY

Małgorzata Kłossowska – Kwestia pracy – problematyka wciąż ważna (1-2)
 

RECENZJE

Zdzisława Janowska – Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją naukową Henryka Króla (5-6)
Jolanta Kopka – Janusz Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości. Studium socjologiczne (4)
Marcin Kotras – Patricia Wallace, Psychologia Internetu (3)
Waldemar Stelmach – Marek Adamiec, Barbara Kożusznik, Sztuka zarządzania sobą (1-2)
Waldemar Stelmach – Elizabeth Marx, Przełamywanie szoku kulturowego (1-2)
Danuta Walczak-Duraj – F. Bylok, J. Sikora, B. Sztumska, Wybrane aspekty socjologii rynku (4)
Danuta Walczak-Duraj – Zdzisława Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi (5-6)
Katarzyna Wołyniak – red. Zenon Wiśniewski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku (3)
 

Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH

Benjamin O. Alli, Fundamentalne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (5-6)
Aleksander Buzgalin, Od strajków ku walce o kontrolę robotniczą i deprywatyzację (1-2)
Padma Desai, Todd Idson, Praca bez wynagrodzeń (1-2)
Tom B. Leamon, Przyszłość bezpieczeństwa i higieny pracy (5-6)
Heinz Knebel, Czego szkoły wyższe mogą nauczyć się od gospodarki? (3)
Danuta Koradecka, Polska w okresie transformacji do Unii Europejskiej (w kontekście wymaganych standardów w zakresie bhp) (5-6)
Anette Kögel, Bezstresowe zajęcia zarobkowe dla młodzieży w okresie ferii (3)
Christine Kreuzer, Inicjatywy zwalczania handlu ludźmi (1-2)
Wolfgang Müller, Wbrew mitom „nowej ekonomii” (1-2)
Günther Olesch, Kultura przedsiębiorstwa sprzyja sukcesom pracowników (1-2)
Poprawa warunków pracy w call-centers. Modelowy projekt Federalnego Ministerstwa Pracy (3)
Razem przeciw stresowi w miejscu pracy (3)
Matthias Roetting, Holger Luczak, Ergonomia jako czynnik integrujący w bhp – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (5-6)
Klaus Scheuch, Eva Haufe, Attiya Khan, Medycyna pracy – jej wkład w ochronę i promocję zdrowia w pracy (5-6)
Klaus Scheuch, Yurij I. Kundiev, Zmiany w bhp od komunistycznych do kapitalistycznych struktur (5-6)
Aleksander Sołowiew, Igor Szołochow, Profilowanie bezrobotnych (1-2)
 

KRONIKA. INFORMACJE

Amnesty International liczy 40 lat Henryk Dąbrowski (1-2)
Wiesław Jędrzycki (1929-2000) Zdzisław Sirojć (1-2)
 

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia prac dr. Wiesława Jędrzyckiego Alina Kulesza i Ewa Wyglądała (1-2)
Konkursy na stanowiska kierownicze – Alina Kulesza (4)
Państwowa Inspekcja Pracy (literatura polska 1997-2002) – Ewa Wyglądała (5-6)
Szkolenia zawodowe Ewa Wyglądała (3)
Transformacja gospodarcza w europie środkowej i wschodniej a problemy humanizacji pracy (1997-2001) – Alina Kulesza (1-2)
 

INNE PUBLIKACJE

Adresy Okręgowych Inspektorów Pracy (5-6)
Spis treści czasopisma „Humanizacja Pracy” za rok 2001 – Katarzyna Wołyniak (1-2)
Spis treści czasopisma „Humanizacja Pracy” za rok 2002 – Katarzyna Wołyniak (5-6)
 

Opracowała Katarzyna Wołyniak